S38 111 540

DN 40 – 300 / PN 40

UZATVÁRACIE POSÚVAČE STRMEŇOVÉ PRÍRUBOVÉ PN 40

Základné údaje

Montážny návod

Cenník

GEN

DN 50 - 600     PN 63 - 160

UZATVÁRACIE POSÚVAČE NA VYŠŠIE TLAKY

Základné údaje

Cenník

GHP

DN 15 - 300     PN 250 - 400/  Class 1500 - 2500

UZATVÁRACIE POSÚVAČE VYSOKOTLAKOVÉ

Základné údaje


Cenník

TYP A

DN 50 - 1200/ PN 10

NOŽOVÉ POSÚVAČE MEDZIPRÍRUBOVÉ

Cenník

TYP D

50 ÷ 1200 / PN 6 ÷ 100

NOŽOVÉ POSÚVAČE MEDZIPRÍRUBOVÉ

Cenník

TYP F

DN 50 ÷ 1200/PN 10

NOŽOVÉ POSÚVAČE POD SILO (VÝSYPKU)

Cenník